Heckrunderen en konikpaarden - de terugkeer van het wild

De Davert is het grootste bladverliezende bos in het Münsterland. Oude bossen met verwrongen eiken, rustige bosweilanden, onbegaanbare moorbossen en de beek "Emmerbach" geven het bosgebiet een mystieke charme. In +/- het jaar 1800 was het bos voor het grootste gedeelte moeras en heide gebiet. Er was een oude fokkerij met "wilde" paarden. Maar deze "Davertnickel" zijn inmiddels uitgestorven. In de tweede helft van de 19de eeuw werden systematisch wegen en sloten gegraven en toen werdt het wat minder griezelig in de Davert. Maar geheimzinnig is de omgeving nog steeds. 

Ook de Davert hoort - net als de kasteel route - bij het europese "Schutzgebietsnetz NATURA 2000". Hier zijn bossen te vinden van eiken, beuken en moor - maar ook prachtige beesten net als de middelste en zwarte specht, de wespendief, de rode wouw, de grauwe klauwier, de kamsalamander, verschillende soorten vleermuizen en de "Helm-Azurjungfer".

Sinds begin 2012 leven in de Davert konikpaarden en heckrunderen op een groot weiland. Zowel het kleine konikpaard (ponyhoogte), dat oorspronkelijk verwant ist met het wilde paard als ook dit beijzondere rundveeras hebben geen verzorging nodig en kunnen het hele jaar vrij rondlopen. Om deze reden worden de "wilde" dieren - na 200 jaren - in de Davert ingezet voor begrazing van het natuurreservaat. De partners "NABU-Naturschutzstation Münsterland" en "Regionalforstamt Münsterland" hopen door de aanwezigheid van de "wild" levende dieren op een natuurlijke ontwikkeling van het oeverlandschap - en dat door de veranderde landschap verdwenen soorten weer verschijnen bij de Emmerbach en omgeving.


Wandelkaart - een bos juweel in het Münsterland

Online booking
AdultsChildren